Susana Wolf

tusitala saoloto ma le tusitala

E lei leva ona galue