Helmut Melzer, Možnost Medien eU se zavezuje, da bo to spletno mesto posodabljal in natančno. Če kljub temu naletite na kaj napačnega ali zastarelega, vam bomo veseli, če nam lahko sporočite. Navedite, kje na spletnem mestu berete informacije. Nato bomo to pregledali čim prej. Odgovor pošljite po e-pošti na: office@dieoption.at.

Ne odgovarjamo za izgubo kot posledico netočnosti ali nepopolnosti niti za izgubo, ki je posledica težav, ki jih povzroča ali je povezano z razširjanjem informacij po internetu, kot so motnje ali prekinitve. Pri uporabi spletnih obrazcev si prizadevamo omejiti število potrebnih polj na minimum. Za kakršno koli izgubo, ki je nastala kot posledica uporabe podatkov, nasvetov ali idej, ki jih je prek tega spletnega mesta posredoval Helmut Melzer, družba Option Medien eU v imenu družbe Helmut Melzer, Opcija Medien eU ne prevzema nobene odgovornosti.

Uporaba spletnega mesta in vseh njegovih sestavnih delov (vključno s forumi) je odvisna od tega pogoji uporabe. Zgolj uporaba tega spletnega mesta pomeni poznavanje in sprejemanje teh pogojev uporabe.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete v okviru vašega odgovora ali zahteve po informacijah, bodo uporabljeni le v skladu z našo izjavo o zasebnosti.

Helmut Melzer, možnost Medien eU se po svojih najboljših močeh trudi zaščititi svoje sisteme pred kakršno koli nezakonito uporabo. Helmut Melzer, Možnost Medien eU v ta namen izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, pri čemer med drugim upošteva najsodobnejše stanje. Vendar ne odgovarja za kakršno koli, neposredno in / ali posredno izgubo, ki jo je utrpel uporabnik spletnega mesta, ki je nastala kot posledica nezakonite uporabe njegovih sistemov s strani tretje osebe.

Helmut Melzer, Opcija Medien eU ne prevzema odgovornosti za vsebino spletnih strani, na katero ali s katere se nanaša hiperpovezava ali drugo sklicevanje. Za izdelke ali storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, veljajo veljavni pogoji teh tretjih oseb.

Vse pravice intelektualne lastnine do vsebine na tem spletnem mestu so dodeljene podjetjem Helmut Melzer, Option Medien eU ali tretjim osebam, ki so vsebino postavile same ali od katerih je Helmut Melzer, opcija Medien eU pridobil uporabniško licenco.

Kopiranje, razširjanje in kakršna koli druga uporaba teh materialov ni dovoljena brez pisnega dovoljenja Helmut Melzer, Option Medien eU, razen in samo, če je drugače določeno v predpisih obveznega prava (kot je pravica do citiranja), razen če določena vsebina narekuje drugače.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave glede dostopnosti spletnega mesta, nas prosimo kontaktirajte.