ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ, ഓപ്ഷൻ മീഡിയൻ ഇയു ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് കാലികവും കൃത്യവുമായി നിലനിർത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. എന്നിരുന്നാലും തെറ്റായതോ കാലഹരണപ്പെട്ടതോ ആയ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് വിലമതിക്കും. വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വിവരങ്ങൾ വായിച്ചതെന്ന് ദയവായി സൂചിപ്പിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഇത് എത്രയും വേഗം നോക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഇമെയിൽ വഴി അയയ്ക്കുക: office@dieoption.at.

കൃത്യതയില്ലാത്തതിന്റെയോ അപൂർണ്ണതയുടെയോ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറർനെറ്റിലൂടെ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതോ അന്തർലീനമായതോ ആയ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ. വെബ് ഫോമുകൾ‌ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ‌, ആവശ്യമായ ഫീൽ‌ഡുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് ആയി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ‌ ഞങ്ങൾ‌ ശ്രമിക്കുന്നു. ഹെൽമറ്റ് മെൽസറിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി നൽകിയ ഡാറ്റ, ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടത്തിന്, ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓപ്ഷൻ മീഡിയൻ ഇയു, ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ, ഓപ്ഷൻ മീഡിയൻ ഇയു ഒരു ബാധ്യതയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും അതിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും (ഫോറങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗത്തിന് വിധേയമാണ് ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ കേവലം ഉപയോഗം ഈ ഉപയോഗനിബന്ധനകളുടെ അറിവും സ്വീകാര്യതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾക്കായുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ.

ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ, ഓപ്ഷൻ മീഡിയൻ ഇയു അതിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ന്യായമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ, ഓപ്ഷൻ മീഡിയൻ ഇയു ഇതിനായി ഉചിതമായ സാങ്കേതികവും സംഘടനാപരവുമായ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കും, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, അത്യാധുനിക അവസ്ഥയും കണക്കിലെടുക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി അതിന്റെ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഒരു ഉപയോക്താവ് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഇത് ബാധ്യസ്ഥമല്ല.

ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ, ഓപ്ഷൻ മീഡിയൻ ഇയു ഒരു ഹൈപ്പർലിങ്കോ മറ്റ് റഫറൻസോ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. മൂന്നാം കക്ഷികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ആ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ബാധകമായ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള എല്ലാ ബ ual ദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ, ഓപ്ഷൻ മീഡിയൻ ഇയു അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം സ്വയം സ്ഥാപിച്ച മൂന്നാം കക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ, ഓപ്ഷൻ മീഡിയൻ ഇയു എന്നിവ ഉപയോക്തൃ ലൈസൻസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട ഉള്ളടക്കം നിർ‌ദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ‌, നിർബന്ധിത നിയമത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ‌ (ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലുള്ളവ) നിഷ്‌കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതൊഴികെ, ഹെൽ‌മറ്റ് മെൽ‌സർ‌, ഓപ്ഷൻ‌ മീഡിയൻ‌ ഇ‌യു എന്നിവയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഈ മെറ്റീരിയലുകൾ‌ പകർ‌ത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിനും അനുവാദമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ.

വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവേശനക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കരുത്.