Tsy voahetsika ny Faritra US noho ny tsiambaratelo.