סטפן טיכאץ '

סופר, צייר, קול, מפרסם

לפני חודש 1 הפעיל, שבועות 2